ای مالک حاکم شهری شدی که قبل تو حاکم زیاد دیده. نیکوکاریِ حاکم از آنچه خدا بر زبان مردم جاری کرده فهم شود. خدا کفایت أمور مردم را از تو خواسته و در بوته‌ی آزمایشی. آنکه به مردم ستم کند، خدا خصم او شود و او در کمین ستمکاران است. جامعترین کارهایت بایدرضایت مردم باشد. مردم ستون دین‌اند. علی علیه‌ألسلام

ثُمَّ إعلَم یا مالک، أنّی قَد وَجَّهتُکَ إلی بِلادٍ قَد جَرَت عَلَیها دُوَلٌ ... و یَقولونَ فیکَ ما تَقولُ فیهِم و إنّما یَستَدِلُّ عَلَی ألصالِحینَ بِما یَجری أللهُ لَهُم عَلی ألسُنِ عِبادِهِ ... و قد إستَکفاکَ أمرَهُم و إبتَلاکَ بِهِم ... و مَن ظَلَمَ عِبادَ أللهِ، کانَ أللهُ خَصمَهُ دونَ عِبادِه ... و هو لِلظالِمینَ بألمِرصادِ ... وَلیَکُن أحَبّّ ألأمورِ إلَیکَ، أجمَعَها لِرِضَی ألرَعیَّةِ ... و إنَّما عِمادُ ألدینِ، ألعامّةُ مِن ألأمَّةِ ...


1