قرآن کریم - ألعاقِبَةُ لِلمُتَّقین ... (4 بار) - عاقبت بخیری تنها برای پرهیزکاران است ...