قرآن کریم - توبه‌ی کسانیکه از روی جهالت مرتکب شده و زود پشیمان شده و توبه می‌کنند، قبول است. (ألذینَ یعملونَ ألسوءَ بجَهالةٍ ثُمَّ یتوبونَ مِن قریبٍ). - توبه‌ی کسانیکه مرتکب شده و نزدیک مرگ می‌خواهند توبه کنند، قبول نیست. (ألذینَ یعملونَ ألسیّئاتِ حتّی إذا حضرَ أحدَهم ألموتُ قال إنّی تُبتُ ألآنَ).