سلام و رحمة ألله ... از چه نظر؟ تکنیک یا تاکتیک؟


0

از همه لحاظ ؛) فکر میکنم بیشتر آموزنده است


0