من کان لله، کان ألله له هر کس برای خدا باشد، خدا برای او می‌شود... إمام علی علیه‌ألسلام.


0