کارشناسی
الهیات و معارف اسلامی-ادیان و عرفان
دانشگاه مذاهب اسلامی

هیچ مدرسه ای ... بالاتر از "تجربه" نیست . افسوس که شهریه آن به گرانی عمر است ...!

انسان دو نوع معلم دارد: آموزگار روزگار هر چه با شیرینی از اولی نیاموزی ، دومی با تلخی به تو می آموزد. اولی به قیمت جانش ، دومی به قیمت جانت.

با پای خود رفتیم و هی گفتیم تقدیر/در گِل نشستیم و به خود بستیم زنجیر/تقویم ها گفتند و ما باور نکردیم/یک عمر در پرواز خود کردیم تاخیر/تا راحتِ وِجدانمان بر هم نریزد/هر درد را با حکمتی کردیم تفسیر/از ماست هر ظلمی که در هر لحظه بر ماست/این است رمز نهضت و آغاز تغییر

همه می توانند پولدار شوند،ولی همه نمی توانند "بخشنده" شوند. پولداری یک مهارته و بخشندگی یک فضیلت. همه می توانند درس بخوانند،اما همه "فهمیده" نمی شوند. با سوادی یک مهارته اما فهمیدگی یک فضیلت. همه یاد می گیرند زندگی کنند،اما همه نمی توانند زیبا زندگی کنند. زندگی یک عادته اما زیبا زندگی کردن یک فضیلت.

اگر می‌خواهی پس از مرگ فراموش نشوی. يا چيزی بنويس ، كه قابل خواندن باشد. يا كاری بكن ، كه قابل نوشتن باشد.

ماهیان ، از تلاطم دریا به خدا شکایت کردند و چون دریا آرام شد. خود را اسیر صیاد دیدند. تلاطمِ زندگی حکمتِ خداست. از خدا ، دلِ آرام بخواهیم نه دریای آرام...

ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺖ ، ﺩﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ ! ﺍﺳﯿﺮ ﻟﻄﻒ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺧﺪﺍ ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺯﯾﺒﺎ ﻧﯿﺴﺖ ...

تمام شبکه‌های دنیا مجازیست و من در این هیاهوی مجازی دلم را تنها به حقیقت شبکه‌های ضریح تو گره زده‌ام اَللهُم ارزُقنى شفاعۃ الحسين

خوشبختی یعنی : صبح زود بیدار شدن ، نه با صدای زنگ ساعت ، بلکه با اشتیاق رسیدن به هدف.

انسان خوبی باش ...! اما وقتت را برای اثباتش ، برای دیگران هدر نکن ...!