بورس تحصیلی تبادل دانشجو إتحادیه‌ی اروپا، (اراسموس پلاس) همه‌ی رشته‌ها، 4 دانشگاه اسپانیا.

مهلت إرسال درخواست تا 22 اسفند ماه. إطلاعات بیشتر در لینک زیر؛


0

ﺳﻼﻡ ﻭﻗﺘﺘﻮﻥ ﺑﺨﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻄ اﻳﻦ ﺑﻮﺭﺱ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ


0

سلام و رحمةألله ... دانشجویان ایرانی که قصد فارغ‌ألتحصیل شدن از دانشگاه‌های اسپانیا را دارند، در درجه‌ی أول باید دانشجوی یکی از دانشگاه‌های؛ تهران، أمیرکبیر و یا علامه طباطبایی باشند ...


0