هیچ‌وقت نمی‌شنوید ورزشکاری در حادثه‌ای حس بویایی‌اش را از دست بدهد. اگر کائنات تصمیم بگیرد درسی دردناک به ما بدهد، که البته به هیچ درد زندگی آینده‌مان نخورد، روشن است که ورزشکار باید پایش را از دست بدهد، فیلسوف عقلش، نقاش چشمش، آهنگساز گوشش و آشپز زبانش. من آزادی‌ام را از دست دادم... کتاب جز از کل