قرآن کریم نماز بهشتیان؛ - همیشه می‌خوانند؛ صلاتِهم دآئمون. - با توجه می‌خوانند؛ صلاتِهم خاشعون. - با گناه خراب نمی‌کنند؛ صلاتِهم یُحافِظون. - أول وقت می‌خوانند؛ حافظوا علی ألصَلَوات. نماز جهنمیان؛ - بد می‌خوانند؛ أضاعوا ألصلوة. - نمی‌خوانند؛ لَم نَکُ من ألمُصلّین. - گاهی می‌خوانند؛ صلاتِهم ساهون.