برای آشنایی با دانشگاه‌ها و انتخاب دانشگاه مناسب سایت مفید زير وجود دارد؛ وب سایت www.webometrics.info امکان دسترسی به لیست تمام دانشگاه های سراسر جهان و رتبه بندی آن ها را با درج آدرس سایت فراهم کرده است.