گاهی اوقات که از زیاد بودن مشکلات از زندگی ناامید می شوید فقط کافیست از خود بپرسید : واقعا خدا منو برای اینکه عبرت دیگران بشم آفریده یا اینکه الگوی بقیه باشم؟ بعد از جواب دادن دیگه مشکلی به چشم نمیخوره.

برای هیچکدام نیافریده


1

أمیرألمومنین علے علیه‌ألسلام فرمودند: تعجب مےکنم از کسی‌که به دنبال گمشده‌ی خویش می‌گردد، ولی به دنبال خودش نمی‌گردد.


1