قرآن کریم و بسا چیزهایی که دوست ندارید، ولی برای شما خوب است ... و بسا چیزهایی که دوست دارید، ولی برای شما خوب نیست ... وقتی انگشتت را در مسیر مورچه‌ای می‌گذاری منتظر نمی‌شود تا انگشتت را برداری، بلکه مسیرﺵ را عوﺽ می‌کند …

و عَسی أن تَکرَهوا شَیئاً و هو خیرٌ لَکُم ... و عَسی أن تُحِبّوا شیئاً و هو شرٌّ لَکُم ...


0

وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ


1