سلام.دنبال نوعی جلبک قرمز گراسیلاریا هستم که برای مقاله ازش استفاده کنم.کسی میدونه بذرشواز کجامیتونم پیداکنم؟

سلام. با توجه به تفاهم نامه‌ی سازمان با «مرکز ذخایر ژنتیکی و زیستی» و وجود بانک های گیاهی، ممکن است بتوانید این بذر را از آن مجموعه تهیه نمایید (در خصوص وجود یا عدم وجود بذر مورد نظر لازم است از خود مجموعه پیگیری نمایید.) http://ibrc.ir/


1