در مورد دانشگاه ها و رشته ها چقدر می دانید https://my.isic.ir/p/reviews با هم دانشگاهی های خود زودتر آشنا شوید.

خیلی خوبه ... دستتون درد نگیره ... کاش سورت بشه کرد ... ألان به ترتیبِ تاریخِ درج توسط أعضآء هست ...


0