Loading...

جناب شمشیرگر گرامی، پاسخ شما درمورد تکلیف دولت به تامین آموزش عالی رایگان، موضوع اصل ۳۰ قانون اساسی رو در دانشنامه قرار دادم.