دم او جان دهدت، رو ز نفخت بپذیر کار او کن فیکون است نه موقوف علل ( مولانا) واقعن هیچوقت فکر کردیم که کارهای خدا چه بی سر و صدا و در لحظه و بهترین وقتش انجام می‌گیره؟ فقط دم او آرام و قرار جان ماست، صبور باشیم و از لحظات زندگی لذت ببریم، کار او کن فیکون است، پس در ذهن به دنبال علت و معلولی نگردیم.

فإِذا رَكِبوا في ألفُلكِ دَعوُا أللهَ مخلِصينَ له ألدينَ فَلمّا نَجّاهم إلى ألبَرِّ إذا هم يُشركونَ ... ليَتَمَتَّعوا مردم مشرک چون به کشتی نشینند ودرأمواج طوفان افتند، خدا رابا إخلاص کامل می‌خوانند و چون ازطوفان به ساحل نجاتشان دهیم، بازبه خدای یکتا مشرک می‌شوند ... تااز زندگی دنیایی بهره‌مندشوند.


0

لو يعجِّلُ أللَّهُ للناسِ ألشرَ إستعجالَهم بألخيرِ لَقُضيَ إليهِم أجلُهم فنذرُ ألذين لايرجونَ لِقاءَنا في طغيانِهم يَعمهونَ. اگر خدا در دعای شرّی که مردم می‌کنند به مانند خیرات تعجیل می‌فرمود، همه محکوم به مرگ می‌شدند، ما آنان را که به لقای ما امیدوار نیستند به حال سرگردانی در طغیان رها می‌سازیم.


0