همیشه از تلخی‌ها و مشکلات زندگی می‌رنجیم که چرا من؟! اما هیچوقت به این فکر نمی‌کنیم که تنها در اوج مشکلات و مصائب زندگی، با تمام وجود به خدا توکل می‌کنیم و او را صدا می‌زنیم، وقتی در اوج مشکلات زندگی قرار می‌گیرم، یادم می‌آید خدا را یاد کنم، از او عذرخواهی می‌کنم که فراموشش کرده بودم.

فإِذا رَكِبوا في ألفُلكِ دَعوُا أللهَ مخلِصينَ له ألدينَ فَلمّا نَجّاهم إلى ألبَرِّ إذا هم يُشركونَ ... ليَتَمَتَّعوا مردم مشرک چون به کشتی نشینند ودرأمواج طوفان افتند، خدا رابا إخلاص کامل می‌خوانند و چون ازطوفان به ساحل نجاتشان دهیم، بازبه خدای یکتا مشرک می‌شوند ... تااز زندگی دنیایی بهره‌مندشوند.


0