هفت عامل زیاد ‌شدن روزی درقرآن کریم؛ - دعا/أدعونی أستجب لکم - شکر/لئن شکرتم لأزیدنکم - إزدواج/إنکحوا ... یغنهم ألله - إنفاق/ما أنفقتم ... فهو یخلفه - تلاش/لیس للإنسان إلا ما سعی - توکل/من یتوکل علی ألله فهو حسبه - نماز/لیقیموا ألصلاة .. وأرزقهم من ألثمرات - تقوا/من یتق ألله ... یرزقه من حیث لایحتسب

و صد البته در خط مقدم تعقل


0

حاج آقا در قرآن اومده ازدواج اما عقل سلیم در این اوضاع بیمار اقتصادی میگه ازدواج نکن، که فقط بدبختی بیشتر میشه.


1

پسری خوش‌أخلاق أما فقیر به خواستگاری دختری رفت. - پدر دختر‌: دخترم طاقت سختی ندارد، جواب منفی است. پسری بدأخلاق أما پولدار به خواستگاری همان دختر رفت. - پدر دختر؛ إن‌شآءألله خداوند هدایتت می‌کند، موافقم. - دختر؛ پدر جان، مگر خدای هدایت کننده با خدای روزی دهنده فرق دارد؟


2