احتمالا تفکرات اقتصادی و سیاسی جریان فعلی حاکم بر کشور شبیه تفکرات "آدام پرزرسکی" و الگوی اقتصادی کشورهای پساکمونیسم است در کنار بحث "هسته ای-معیشتی" و "نظامی-معیشتی" به دنبال "تئوری تغییر سیستم" و "دموکراتیزاسیون" مورد نظر "پرزرسکی" هستند این تفکرات باید نقد و بررسی شود

خیلی بده که کسانی با سابقه‌ی مشعشع در پهنه‌ی سیاست، کشور رو تا مرز فلج شدن پیش بردن و زبونشون هم درازه چرا نظام کاری نمی‌کنه؟ مگه اون موقع که توی خیابونا جشن گرفته بودن، نظر نظام براشون مهم بود؟ #خوئینی_ها #قاتل_مطهری #تفسیر_قرآن #شعور_سیاسی


2

کسانی که سالیان متمادی تمام قدرت و ثروت کشور در إختیارشون بوده، حق ندارن نقش اپوزوسیون رو بازی کنن. #فرافکنی #دموکراتیزاسیون


1