باسلام در چنین شبی بهتر است همدیگر رو دعا کنیم. همچنانکه خداوند به موسی انر فرمود مرا با زبانی بخواه که گناه نکرده موسی عرض کرد که الهی من آن را ندارم فرمود. با زبان دیگران مرا بخواه! ملتمس دعاهای خیرتان هستم یاعلی