عسى ان تكرهوا شيئاً و هو خيرٌ لكم و چه بسا شما از چيزى كراهت داريد درحالى كه خير عظيمى ﺑﺮﺍى شما در آنست.