قرآن کریم سوره انعام آیه۱۷ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍقَدِيرٌ واگرازخدابه تو ضرری رسد هیچکس جزخدا نتواند تورا ازآن ضرر برهاند، واگر از اوبه تو خیری رسد هیچ کس تو را نمیتواند از آن منع کند او بر هر چیز تواناست