با سلام با عرض تبریک سال نو لطفا دانشگاهیان عزیز گروه های علمی را تبدیل به شبکه اجتماعی نکنید و هر یک از عزیزان در رشته تخصصی و گروه علمی خود سوالات و موارد علمی و تخصصی را مطرح نمایند تا حالت پرسش و پاسخ به خود نگیردلطفا به طرح سوال در گروه های علمی تخصصی غیر مرتبط نپردازید با تشکر از همه ممنون