همت بلند دار که مردان روزگار / با همت بلند به جائی رسیده اند

قرآن کریم... لَیسَ لِلإنسانِ إلّا ما سعی... برای إنسان بهره‌ای جز سعی و کوشش او نیست...


1