سلام فککنم اگر اینجا توی قسمت نظرسنجی ها ایجادش میکردین افراد بیشتری شرکت میکردن، از امکانات گوگل فرم دقیق خبر ندارم ولی فک کنم قسمت نظرسنجی های اینجا یه آپشن اضافه هم داشته باشه میتونید براساس یه گزینه از یه سوال بقیه نتایج رو فیلتر کنید.


0