سلام وقت بخیر دوره‌های آموزشی جدید سازمان را در تب خدمات => دوره‌های آموزشی ببینید. https://my.isic.ir/dashboard/courses

سلام علیکم... امروز إتفاقی این تب رو دیدم... جای تب جدید مناسب نیس به نظرم... در جای قبلی، در نوار ابزار أصلی، کنار "سامانه‌ی یادگیری" مناسبتر بود به نظرم...مؤفق باشید...


1