باسلام وعرض ادب.سپاسگزارم از این پیگیری واطلاع رسانی تون.سپاس

سلام مبلغ تمدید کارت در تاریخ ۲۸ مرداد ۹۹ واریز گردید و منتظر ارسال کارت جدید هستم. سپاسگزارم

غلط ننویسیم: "سپاسگزار" یا سپاسگذار؟ گذار = گذارنده = قرار دهنده ---> سپاسگذار = تشکر قراردهنده گزار= گزارنده = انجام دهنده ----> سپاسگزار= تشکر کننده #سپاسگزارم

با نام خدا، ممنون و سپاسگزارم از اینکە این امکان برای اینجانب ایجاد شد.