2.5+ 2 سال پیش

دانشگاه بی صنعت


این نظرسنجی شامل 12 سوال می باشد.
950 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - معیار توانمندی کشور و عامل اصلی ایجاد ثروت چیست؟
2 - کدام یک از موارد زیر مهم ترین رکن در پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می شوند؟
3 - متولی تربیت انسان ها در راستای پیشرفت صنعت هر کشور کجاست؟
4 - در آموزش عالی هر کشور کدام موارد باعث تربیت نیروی انسانی مفید برای توسعه صنعت آن کشور میباشد؟
5 - وظایف دانشگاه ها و نظام آموزش عالی هر کشور چیست؟
6 - به نظر شما کدام موارد زیر میتواند گره از صنعت کشور باز کند؟
7 - صنعت کشور ها منتظر چه نوع از نیروی انسانی هست؟
8 - آیا با صنعت کشوری که به دنبال سود کوتاه مدت هست و از دانشگاه و نظام آموزش عالی کمک نمیگیرد موافق هستید؟
9 - به نظر شما صنعت کشوری که در آن رقابتی وجود ندارد موفق هست؟
10 - به نظر شما نقش اتصال دهنده دولت بین صنعت کشور و دانشگاه ها چه قدر است؟
11 - به نظر شما نظام آموزشی عالی چه کارهایی جهت توسعه صنعت انجام دهد بهتر است؟
12 - به نظر شما دولت چه کارهایی را برای توسعه صنعت انجام بدهد بهتر است؟


گزینه های طرح شده برای سوالات می توانست بدون سو گیری باشد آمدن گزینه های «هیچکدام» و « همه موارد» و «هر دو مورد»ـ بدون ذکر دقیقا کدام مواردـ به عنوان گزینه های یک سوال واحد اشتباه است. چون انتخاب «همه موارد» شامل حال «هیچکدام» هم خواهد شد.


2

گزینه هاتون طوری تعیین شده بود که جواب هارو جهت دهی میکرد


3

کاش طوری طرح میشد که نهایتا جواب ها بازخورد صحیحی بدهند نه اینکه صرفا همه جواب های درست را انتخاب کنند ! چیزی را که باید باشد همه میدانند راه رسیدن و الزامات آن را خیلی ها نمیدانند!


2

کاش طوری طرح میشد که نهایتا جواب ها بازخورد صحیحی بدهند نه اینکه صرفا همه جواب های درست را انتخاب کنند ! چیزی را که باید باشد همه میدانند راه رسیدن و الزامات آن را خیلی ها نمیدانند!


1

کاش طوری طرح میشد که نهایتا جواب ها بازخورد صحیحی بدهند نه اینکه صرفا همه جواب های درست را انتخاب کنند ! چیزی را که باید باشد همه میدانند راه رسیدن و الزامات آن را خیلی ها نمیدانند!


1

کاش طوری طرح میشد که نهایتا جواب ها بازخورد صحیحی بدهند نه اینکه صرفا همه جواب های درست را انتخاب کنند ! چیزی را که باید باشد همه میدانند راه رسیدن و الزامات آن را خیلی ها نمیدانند!


1

کاش طوری طرح میشد که نهایتا جواب ها بازخورد صحیحی بدهند نه اینکه صرفا همه جواب های درست را انتخاب کنند ! چیزی را که باید باشد همه میدانند راه رسیدن و الزامات آن را خیلی ها نمیدانند!


1

کاش طوری طرح میشد که نهایتا جواب ها بازخورد صحیحی بدهند نه اینکه صرفا همه جواب های درست را انتخاب کنند ! چیزی را که باید باشد همه میدانند راه رسیدن و الزامات آن را خیلی ها نمیدانند!


1

من شرمنده ام اینترنت پر سرعت دانشگاه باعث شد اینطور بشه :(


1

با عرض سلام و احترام


0

با عرض سلام و احترام


0

دشمنتون شرمنده برادر ، اشکالی نداره پیش میاد گاهی اوقات


0

فقط ای کاش گزینه ها محدود تر بود و پاسخ ها واقع گرایانه تر میشد


1

سلام : نیروی انسانی اگر از تکنولوژی بهره مند شود عامل ایجاد ثروت و معیار توانمندی یک کشور میتواند باشد.


0

باید پاسخ دهنده مجبور به پاسخ شود، یا مثبت یا منفی، رای ممتنع تحلیل آماری را با خطا مواجه میکند


0