0.5+ 10 ماه پیش

نقش و جایگاه دعا در زندگی


این نظرسنجی شامل 2 سوال می باشد.
539 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - چه قدر به نقش و جایگاه دعا در زندگی فکر کرده اید؟
2 - اهمیت دعا در زندگی چه قدر است؟


ما یَعبَوُوا بِکُم رَبّی لَولا دُعائُکُم... اگر دعای شما نباشد پروردگارم به شما ارجی نمی‌نهد... 10 ماه پیش 1
دعا از نیزه کارگر تر است، قضا را بر میگرداند حتی اگر سخت بسته شده باشد... امام حسین ع 3 ماه پیش 0