مدرس
فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه مذاهب اسلامی

حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور

در جهان بال و پر خویش گشودن آموز که پریدن نتوان با پر و بال دگران علامه اقبال لاهوری

وقتی در زندگی به در بزرگی رسیدید که یه قفل بزرگ تر هم روش بود نگران نباشید؛ چون اگر قرار بود آن در باز نشود، به جایش دیوار می ساختند....!!

گمان نمی‌کنم کسی که دائم سعی دارد پولدار شود، بتواند به ثروتی دست یابد. ثروت نتیجۀ خدمت موفقیت‌آمیز به دیگران است. -جان جانسون

برای شروع، نیازی به امیدواری و برای ادامه، نیازی به موفقیت نیست. -گیوم دورانژ