1.25+ 8 ماه پیش

سوالات در مورد مشغولیات ذهنم


این نظرسنجی شامل 5 سوال می باشد.
631 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - به نطر شما چون قراره اتفاقی بیفته به دلمون می افته یا چون به دلمون می افته اتفاق می افته؟
2 - آیا انسان کاملا اختیار دارد؟
3 - ایا موافقی که مفهومجبر و اختیتر این است: چنان کار کن ک انگار صد در صد خودت مسئولی و چنان دعا کن که انگار صد درصددست خداست
4 - ایا داشتن عقل باعث داشتن احساس می شود؟
5 - ایا احساس داشتن باعث ایجاد عقل می شود؟


کاش تو هر سوال بخشی رو واسه جواب نوشتاری میزاشتید چون گزینه ها ارضا کننده سوالات نبود 8 ماه پیش 1
سوالات بعضا مرتبط به گزینه ها نیست، مورد دیگر آنکه عقل و احساس رابطه علت و معلولی ندارند و صرفا بر تصمیمات اثر دارند. 8 ماه پیش 0
سوالات بعضا مرتبط به گزینه ها نیست، مورد دیگر آنکه عقل و احساس رابطه علت و معلولی ندارند و صرفا بر تصمیمات اثر دارند. 8 ماه پیش 0
سوالات بعضا مرتبط به گزینه ها نیست، مورد دیگر آنکه عقل و احساس رابطه علت و معلولی ندارند و صرفا بر تصمیمات اثر دارند. 8 ماه پیش 0
عقل واحساس شاید بعضا در یک مسیر قرار بگیرند اما در کل هیچ یک باعث ایجاد یا رشد دیگری نمیشه. 7 ماه پیش 1