1.25+ 2 سال پیش

سوالات در مورد مشغولیات ذهنم


این نظرسنجی شامل 5 سوال می باشد.
805 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - به نطر شما چون قراره اتفاقی بیفته به دلمون می افته یا چون به دلمون می افته اتفاق می افته؟
2 - آیا انسان کاملا اختیار دارد؟
3 - ایا موافقی که مفهومجبر و اختیتر این است: چنان کار کن ک انگار صد در صد خودت مسئولی و چنان دعا کن که انگار صد درصددست خداست
4 - ایا داشتن عقل باعث داشتن احساس می شود؟
5 - ایا احساس داشتن باعث ایجاد عقل می شود؟


کاش تو هر سوال بخشی رو واسه جواب نوشتاری میزاشتید چون گزینه ها ارضا کننده سوالات نبود


1

سوالات بعضا مرتبط به گزینه ها نیست، مورد دیگر آنکه عقل و احساس رابطه علت و معلولی ندارند و صرفا بر تصمیمات اثر دارند.


0

سوالات بعضا مرتبط به گزینه ها نیست، مورد دیگر آنکه عقل و احساس رابطه علت و معلولی ندارند و صرفا بر تصمیمات اثر دارند.


0

سوالات بعضا مرتبط به گزینه ها نیست، مورد دیگر آنکه عقل و احساس رابطه علت و معلولی ندارند و صرفا بر تصمیمات اثر دارند.


0

عقل واحساس شاید بعضا در یک مسیر قرار بگیرند اما در کل هیچ یک باعث ایجاد یا رشد دیگری نمیشه.


1

با سلام سوالات نظرسنجی مقداری پراکنده هستن نسبت به موضوع اصلی


0