4 هفته پیش

سوالات در مورد مشغولیات ذهنم


این نظرسنجی شامل 5 سوال می باشد.
323 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - به نطر شما چون قراره اتفاقی بیفته به دلمون می افته یا چون به دلمون می افته اتفاق می افته؟
2 - آیا انسان کاملا اختیار دارد؟
3 - ایا موافقی که مفهومجبر و اختیتر این است: چنان کار کن ک انگار صد در صد خودت مسئولی و چنان دعا کن که انگار صد درصددست خداست
4 - ایا داشتن عقل باعث داشتن احساس می شود؟
5 - ایا احساس داشتن باعث ایجاد عقل می شود؟


عقل واحساس شاید بعضا در یک مسیر قرار بگیرند اما در کل هیچ یک باعث ایجاد یا رشد دیگری نمیشه.
سوالات بعضا مرتبط به گزینه ها نیست، مورد دیگر آنکه عقل و احساس رابطه علت و معلولی ندارند و صرفا بر تصمیمات اثر دارند.
سوالات بعضا مرتبط به گزینه ها نیست، مورد دیگر آنکه عقل و احساس رابطه علت و معلولی ندارند و صرفا بر تصمیمات اثر دارند.
سوالات بعضا مرتبط به گزینه ها نیست، مورد دیگر آنکه عقل و احساس رابطه علت و معلولی ندارند و صرفا بر تصمیمات اثر دارند.
کاش تو هر سوال بخشی رو واسه جواب نوشتاری میزاشتید چون گزینه ها ارضا کننده سوالات نبود