1 ماه پیش

Star Trek vs. Star wars


این نظرسنجی شامل 1 سوال می باشد.
282 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - Star trek or Star wars?


اولش فکر کردم اولیش فیلم نیست بعدش متوجه شدم جفتش فیلمه :) ترجیه میدم فیلم ایرانی ببینم ...