1.25+ 1 سال پیش

نوشیدنی های مورد علاقه


این نظرسنجی شامل 5 سوال می باشد.
1094 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - نوشیدنی مورد علاقه شما چیست؟
2 - در طول هفته چقدر نوشیدنی گازدار مصرف می‌کنید؟
3 - در طول روز چقدر آب می‌نوشید؟
4 - آیا تاکنون تصمیم گرفته‌اید نوشیدنی گازدار مصرف نکنید؟
5 - پپسی یا کوکا کولا؟


در سوال 2 گزینه‌ی هرگز پیش‌بینی نشده... 12 ماه پیش 10
نظری نیست 4 هفته پیش 0
بهترین نوشیدنی آب است. در فاز بعدی دم کرده گیاهی 2 هفته پیش 0