1+ 1 سال پیش

یادگیری زبان انگلیسی


این نظرسنجی شامل 4 سوال می باشد.
1115 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.
1 - زبان انگلیسی شما در چه سطحی قرار دارد؟
2 - بنظر شما برای یادگیری زبان کلاس لازم است؟
3 - بنظر شما برای یادگیری زبان کدام مورد اهمیت بیشتری دارد؟
4 - بنظر شما یادگیری زبان انگلیسی برای دانشجویان چقدر اهمیت دارد


امناا 11 ماه پیش 1
به نظرم برای سوال اول بهتر بود از گزینه هایی که مطابق با سیستم جهانی هستند استفاده می کردید، یعنی A1، A2، B1، B2، C1 و C2 9 ماه پیش 1
کسی توجه بهش نمیکنم ولی الان پیشرفت دنیا با زبان انگلیسه 5 ماه پیش 0
ممنون 1 ماه پیش 0