سوالات فیلم

رابطه قهرمان (شخصیت مثبت) با فیلمنامه و با فیلمنامه نویس

با سلام

از آن جهت که فیلمنامه اساساً در مقام اثبات یک پیام است، آیا می توان این معادله را در رابطه با قهرمان (شخصیت مثبت) با فیلمنامه و با فیلمنامه نویس صحیح دانست؟

قهرمان (شخصیت مثبت) = فیلمنامه = فیلمنامه نویس

پیشنهاد می کنم برای رسیدن به پاسخ بحث شود

فیلمنامه فیلم

فیلم یا کتاب ؟

فرض کنید به یک داستان (موضوع) علاقه مند شده اید . فیلم آن را مشاهده خواهید کرد ؟ یا کتاب آن را خریداری خواهید کرد ؟ کدام اولویت دارند ؟ چرا ؟

فیلم کتاب