سوالات آزمون دکتری

قبولی در آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی

سلام برای من که ارشد روزانه دانشگاه سراسری تهران بودم برای قبول شدن آزمون دکتری انگل شناسی دامپزشکی روزانه دانشگاه سراسری تهران  رشته خودم برنامه ریزی ومدیریت درست در این روزهای باقی مانده نا آزمون برای موفقیت چه می باشد؟

دکتری انگل شناسی دامپزشکی قبولی موفقیت آزمون دکتری

منابع آزمون دکتری مدیریت استراتژیک

سلام دوستان

لطفا بهترین منابع برای آزمون دکتری دو رشته مدیریت تحقیق و توسعه و مدیریت استراتژیک رو با بنده به اشتراک بگذارید.

منابع منابع آزمون دکتری دکتری آزمون دکتری