با سلام

موسسه

مؤسسه واحدی است که با نام و هدف معین در مالکیت بخش عمومی و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار دارد که به فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی می پردازد و طرف معامله واقع می شود. مؤسسه را واحد اقتصادی نیز می گویند .

شرکت

شرکت یا کمپانی به معنای یک انجمن یا بنگاه تجاری یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دوی آن ها است.
شرکت، قراردادی است که بر اساس آن اعضا یا شرکا سود حاصل از سرمایه را تقسیم می‌کنند.

سازمان

سازمان مجموعه ی هدفمندی است که پیرو یک نظام (سیستم) است، و دارای مرزها و حدودی است که آن را از محیط خود جدا می‌سازد. سازمان، هدف دارد. برای هدفش برنامه دارد. استراتژی (راهبرد) دارد. منابع خود را می‌شناسد و از آنها به‌طور بهینه و هماهنگ استفاده خواهد کرد. وابسته به اطلاعات است.

 


2
برای ارسال پاسخ شوید.