با سلام

عقل در حقوق به طور نسبی ابزاری است برای دسترسی به منبع


0

سلام؛ابزار.


0

"عقل سلیم" ترازی‌ است که با آن "منبع" و "ابزار" سنجیده و پالایش می‌شود ...


0

عقل مبنا و پایه برای همه چیز است.

 


0
برای ارسال پاسخ شوید.