فعالیت سیاسی دانشجویان علوم سیاسی

  • به نظر شما چرا فعالیت های سیاسی دانشجویان علوم سیاسی،نسبت به دیگر رشته ها قابل مقایسه نیست و نسبت به دانشجویان دیگر رشته ها فعالیت کمتری دارند؟

علوم سیاسی

با سلام

از جمله دلایل آن میتوان آگاهی نسبی بیشتر آنها و محتاط بودن ان هارو مثال زد.


2

سلام 

کی گفته که فعالیتی ندارن ؟

در کل این بحث برای کل دانشجویان علوم سیاسی نیست.این نظرات شخصیه 

 


2

باسلام فکر کنم منظور شما در سامانه دانشجویانه؟


0

سلام

یکی ازعلت های آن میشود به محافظه‌کاری دانشجویان اشاره کرد


0
برای ارسال پاسخ شوید.