اشتغال و تحصیل

با سلام

چگونه یک دانشجوی مقطع کارشناسی شاغل در شغلی غیر مرتبط با رشته تحصیلی خود عمل کنید که نه آسیبی به تحصیل وی و نه آسیبی به اشتغال او بزند با فرض اینکه آمادگی این را دارد که تا مقطع phdتحصیل کند؟ 

رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی اشتغال تغذیه

غیر ممکن غیر ممکن است .باید سعی بشه اول کار  در حیطه درسی باشه که در این صورت به موفقیت در تحصیل کمک هم میکند.اگرم نشد تو ای وضعیت شغلی باشه پاره وقت که ضرری در تحصیل نبینه دانشجو.بعدانم یواش یواش 


1

من که فکر میکنم هر تجربه ی کاری در دوران دانشجویی غنیمته. میشه مهارت های مورد نیاز رو در کارهای مختلف جستجو کرد. مثلا یکی بهترین راه های یادگیری مهارت مذاکره فروشندگیه! بستگی داره از چه دیدگاهی نگاه کنید


1

کسب مهارت در دوران تحصیل می تواند گام بلندی بر پیشرفت مسیر زندگی و شغلی فرد است. اما اگر علاقه ای در این خصوص پیش نیاید مسیر دشوار خواهد بود. انگیزه و علاقه می تواند راه گشای تمامی سختی ها باشد پس ایحاد انگیزه و علاقه در کسب و علم و تجربه کارآمد خواهد بود.


1

سلام

اگر موقت باشد خوب مشکلی نیست یه تجربه ای میشود اما اگر همیشگی باشد باعث وقت هدر دادن در رشته تحصیلی غیر مرتبط با کار میشود

 


1
برای ارسال پاسخ شوید.