موضوع پایان نامه رشته حسابداری مقطع دکتری

برای انتخاب موضوع پایان نامه برای دکتری رشته حسابداری نیازمند راهنمایی عزیزان هستم

حسابداری پروپوزال راهنمایی پایان نامه

سلام دوست عزیز من در زمینه موضوع و نگارش پروپوزال می توانم به شما مشاوره بدهم برای مثال درباره ی موضوع کم واکنشی سود و...که موضوع کمتر کار شده ای هستند می توانید موضوع انتخاب کنید برای راهنمایی بیشتر با این شماره ۰۹۱******* تماس بگیرید در خدمتتون هستم .

 

 تذکر مدیریت دانشنامه  : در صورتی که  می توانید کمکی کنید لطفا آن را همین جا قرار دهید ، از ارسال شماره و یا تماس خارج از سایت خودداری نمایید.


0

 باسلام و احترام خدمت شما
می توانید از سایت ACCA کمک بگیرید چون در زمینه حسابداری بسیار به روز و دارای مطالب بسیار مفیدی در رابطه با دانش روز حسابداری است و می توانید بر روی مقوله ریسک در حسابداری مالی که یک مقاله خوب از همین سایت من مطالعه کردم دیدم که بسیار جای گسترش و بحث داره که در این مقوله می توانید فرصت از دست رفته، فرصت ریخته و فرصت تلویحی رو نیز در آن مورد بررسی قرار دهید و به نظرم موضوع جالبی در دنیای امروز حسابداری می تواند باشد
موفق باشید


1

موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حسابداری  

·         بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار

·         بررسی تجربی سازه های مؤثر در تعیین پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

·         بررسی رابطه بین تغییرات قیمت سهام با تغییرات نسبتهای مالی در شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

·         بررسی نحوه توزیع آماری نسبتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

·         بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه  صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

·         مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

·         بررسی رابطه پاداش هیأت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارxبا مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد

·         مقایسه قدرت توضیحی مدلهای ارزیابی سود باقیمانده RIV و رشد غیرعادی سودAEG در تعیین ارزش شرکتها

·         طراحی مدل پیش‌بینی قیمت سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی  شرکت x)

·         بررسی ضرورت تدوین استاندارد حسابداری (برمبنای چارچوب نظری) برای دستگاه‌های اجرایی دولتی

·         بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت‌ سود و زیان جامع در ایران (مطالعه موردی  شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x)

·         بررسی تأثیر استانداردهای ملی حسابرسی بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان

·         کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

·         بررسی تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

·         بررسی کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

·         بررسی کاربرد نسبت Q توبین و مقایسه آن با سایر معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

·         تعیین مدل بهینه پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

·         بررسی تأثیر سازه اجتماعی بر افشاگری مالی (مورد مطالعه  صنایع مختلف شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

·         مقایسه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی (EVA) و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) در رابطه با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx

·           کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تأثیر آن بر تغییرات بهای سهام شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار

·           بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

·         بررسی تأثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تأکید بر نوع صنعت

·         تعیین صرف ریسک شاخصهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق

·         نگرش مدیران در زمینه افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx

·         رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار x

·          تأثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

·         بررسی عوامل مؤثر بر اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌بندی عملیاتی (مورد مطالعه  دستگاههای دولتی استانx

·         بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx

·         ارزیابی اثر هزینه های نمایندگی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار x

·         اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx

·         نگرش مدیران در زمینه افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی  شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

·         رابطه بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد عملیاتی با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق
بهادار x

·         تأثیر هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

·         بررسی عوامل مؤثر بر اجرای روش هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در بودجه‌بندی عملیاتی (مورد مطالعه  دستگاههای دولتی استان  x

·         بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  x

·         ارزیابی اثر هزینههای نمایندگی بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی در شرکت¬های تولیدی بورس اوراق بهادار x

·         اثر تورم بر ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده جهت ارزیابی عملکرد شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx

·         مقایسه قدرت توضیحی مدلهای ارزیابی سود باقیمانده RIV و رشد غیرعادی سودAEG در تعیین ارزش شرکتها

 

·         بررسی ضرورت تدوین استاندارد حسابداری (برمبنای چارچوب نظری) برای دستگاه‌های اجرایی دولتی

·          بررسی سودمندی تهیه و ارائه صورت‌ سود و زیان جامع در ایران (مطالعه موردی  شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x)

·          بررسی تأثیر استانداردهای ملی حسابرسی بر کیفیت اظهار نظر حسابرسان

·          کاربرد نسبتهای جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارx

·          بررسی تأثیر اطلاعات گذشته بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار x

 


0

سلام

دوستان توضیحات خوبی ارائه داده اند، در تکمیل فرمایشات دوستان، به سازمان حسابرسی کشور و همچنین انجمن حسابرسیان خبره نیز موضوعات جدید و خوبی دارند


0

سلام به نظرم بهترین راهنما اساتید راهنمای این رشته هستن

ببیید استاد راهنمای خودتون جدا ولی من گفتم اساتید راهنمای دانشگاهتون ببین کیا ستن از اون اساتید استفاده کنید


0
برای ارسال پاسخ شوید.