روش لیکرت یک روش مقایسه ای است که در تحلیل آماری پروژه ها ، پایان نامه ها(بخصوص فصل چهارم  و استفاده از SPSS) و مقالاتی که براساس پرسشنامه تهیه می شوند کاربرد بسیاری دارد. برای تدوین گویه ها بهتر است تعدادی مساعد و نامساعد بطور مساوی طراحی شود . به عنوان مثال اگر همه سوالات موافق و یا مخالف باشد احتمال اینکه پاسخ ها به یک سمت کشیده شود وجود دارد.( همه موافق و یا همه مخالف) . در تهیه سوالات باید از موارد زیر اجتناب کرد: اجتناب از درجه بندی عددی ( مثلا 1 و 2 و 3 و..) گویه جهت دار - حساسیت برانگیز - پرسش های کلیشه ای -  منفی مضاعف و حتی طرح ضرب المثل- سوالات ناراحت کننده - کلی گویی و ابهام

اما در طراحی گویه ها هر چقدر اصول بیشتر رعایت شود اندازه گیری دقیق تر خواهد بود . اصولی مانند:  1) ساده و قابل فهم باشد. 2) کوتاه و ساده باشد. 3)آنچه که بدنبال جواب هستید باید پرسش شود. 4) سوال باید کاملا مشخص و دقیق باشد.5) ادبیات و زبان مناسبی در طراحی سوالات استفاده شود.6) قبل از اجرای برای کل جامعه ، قسمتی از آن بعنوان اجرای مقدماتی و نمونه انتخاب و یا بصورت تصادفی اجرا شود. 7) از روش پنج قسمتی برای جوابها استفاده شود بعنوان نمونه: کاملا موافق-موافق-بی تفاوت- مخالف- کاملا مخالف 8) باسوالات بتوان نگرش عمیقتر مخاطب را بدست آورد. 9) روایی و تکثیر مرحله ای 10) پایایی 


1

مقیاس لیکرت  یک مقیات که مکرراً درپژوهشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این مقیاس در نظرسنجی‌های پژوهشی آنقدر رایج است که اصطلاح‌های مقیاس لیکرتباً به جای هم به کار می‌برند، هرچند اولی زیرمجموعه‌ای از دومی است. در میان پژوهشگران حوزه‌های مختلف کسب و کار، اصطلاح طیف لیکرت نیز استفاده می‌شود. لیکرت بین خود مقیاس (که از پاسخ جمعی به تعدادی پرسش به دست می‌آید) و شیوهٔ امتیازدهی به پاسخ‌ها تمایز قائل شد. 

 

 تذکر مدیریت دانشنامه : پاسخ سوالات نباید از سایت‌های دیگر کپی شود. برای پاسخ سوالات از دانش خودتان استفاده کنید. فردی که سوال می پرسد مسلما قبل از پرسیدن سوال جستجو کرده است. پس لطفا مطلب رو از سایت های دیگر کپی نکنید.


0

روش لیکرت یک روش مقایسه ای که در تحلیل اماری پروژ ه ها و پایان نامه ها ومقالاتی که براساس پرسشنامه تهیه کا،برد دارد و برای تدوین گویه ار تعداد مساعد و نامساعدبطور مساوی  طراحی میشود


0

سلام

معمولا از این روش برای تهیه گزارش ها، متون علمی ، مقالات، تحلیل و آمار میدانی، پایان نامه و رساله به کمک نتایج پرسشنامه ها و تحقیقات آماری استفاده میکنن.

 


0
برای ارسال پاسخ شوید.