Loading...

فرصت مطالعاتی دوره دکترای تخصصی مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران

در زمینه فرصت مطالعاتی شش ماهه در دوره دکترا چه تسهیلاتی وجود دارد؟ آیا در دانشگاه تهران تسهیلات متفاوت و خاصی در نظر گرفته شده است؟ آیا در هر گروه تعداد خاصی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند؟

مدیریت

تسهیلات دوره هاي فرصت مطالعاتی كوتاه مدت دانشجويان دكترا تابع ضوابط و شیوه نامه اجرایی بوده همه ساله وزارت علوم و یا معاون علمی ریاست جمهوری به همه دانشگاه ها اعلام می کنند و در هر رشته تحصیلی اولویت آموزشی و پژوهشی و محدودیت خاصی وجود دارد.(معمولا تا 3 نفر) و باید شورای پژوهشی دانشگاه آنرا تائید کند. شروع آن نیز معمولا از بهمن به بعد است. اما  اکثر دانشجویان از این فرصت برای خارج کشور استفاده می کنند که باید از طریق وزارت علوم ( امور دانشجویان) باشد.

تسهیلات حداکثر تا یکسال ارائه می شود. مانند اختصاص مقرری ماهانه (سال های قبل از 700 تا یک میلیون بوده است.(بستگی به شهر مبدا و مقصد دارد. اگر تهران باشد حدود 350هزارتومان)، بیمه تکمیلی، اختصاصی مبلغ (تا 50 میلیون ریال) جهت استفاده از آزمایشگاه و... 

برای خارج کشور متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:  

اولا: فرد باید دانشجوي دوره دكتري باشد و  از زمان شروع تحصيل وي بيش از سه سال نگذشته باشد و دارای حداقل دو نفر ضامن باشد و تعهد محضری نیز لازمست. سن حاکثر 35 است . 

 ثانیا: متقاضي مي بايست بورسيه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و دستگاههاي اجرايي* باشد. تاييد دستگاه بورس دهنده در صورتي كه دانشجو بورسيه ساير دستگاههاي اجرایي باشد و  داشتن پذيرش تحصيلي يا دعوت نامه همكاري از دانشگاه ويا موسسه آموزش عالي ، پژوهشي مورد تاييد دانشگاه محل تحصيل الزامی است. 

 ثالثا: داوطلبان آزاد (غير بورسيه) كه مايل هستند از دوره هاي كوتاه مدت استفاده نمايند مي توانند به صورت هزينه شخصي و با پرداخت هزينه از طرف دانشگاه محل تحصيل ويا استاد راهنما و باتسهيلات غير ارزي و ريالي وزارت علوم اعزام شوند.

رابعا: دارا بون حد نصاب نمره زبان مورد قبول دانشگاه محل تحصيل براساس آزمون هاي :

MCHE/TOFEL/TOLIMO/IELTS

  خامسا:داشتن موافقتنامه استاد راهنما و دانشگاه داخلي در خصوص لزوم استفاده از دوره فوق ( برای اعزام به خارج).

*پرداخت هزينه هاي مربوط به متقاضيان ساير دستگاههاي اجرائي به نرخ مصوب بانك مركزي (بدون يارانه) به عهده دستگاه مربوط مي باشد.

** طبق آيين نامه جديد ؛ ارزيابي جامع با تشخيص خود دانشگاهها مي باشد كه مي تواند به صورت كتبي ؛ شفاهي ويا تركيبي از هردو باشد. درهر صورت دانشجو بايد گواهي قبولي در ارزيابي جامع را ارائه نمايد.


0

سلام

شما قصد دارید دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه تهران بگذرانید یا در دانشگاه تهران تحصیل می کنید؟


0

سلام

دانشگاه تهران تا 500 میلیون ریال بر اساس آئین نامه جدید کمک هزینه پرداخت میکند و اگر دانشگاه عالی انتخاب شود تا 20 درصد به کمک هزینه اضافه میشود


0
برای ارسال پاسخ شوید.