مستلزم محکومیت فرد به موجب رای دادگاه براساس قانون مجازات های اسلامی است. با توجه به تحصیل اینجانب در ارشد حقوق (به غیر از ارشد اول) پاسخ سوال شما در آیین نامه اجرای محکومیت های تکمیلی مصوب ۱۳۹۲ مربوط به قانون مجازات های اسلامی ( ماده 23) وجود دارد که در بند ح ماده 14 وجود دارد و قاضی  مشخصات محکوم جهت اعلام به مراجع ذیربط قانونی به دادستان کل کشور اعلام می کند و همجنین به نیروی انتظامی ( اداره گذرنامه) حکم ابلاغ می گردد و محکوم باید پاسپورت را به مرجع ذیصلاح قانونی تحویل دهد. 


1

سلام

اثبات جرم در مراجع قضایی و حقوقی یا صدور  قرار بازداشت


0

سلام

اگر جرمی باشه قوانین محکم تر و قوی تر

امنیت دقیق تر و الکترونیکی شدن به صورت دقیق مرزها نبود هیچ یک از این قاچاق بر ها

و همینطور صدور قرار بازداشت ها


0
برای ارسال پاسخ شوید.