مستلزم محکومیت فرد به موجب رای دادگاه براساس قانون مجازات های اسلامی است. با توجه به تحصیل اینجانب در ارشد حقوق (به غیر از ارشد اول) پاسخ سوال شما در آیین نامه اجرای محکومیت های تکمیلی مصوب ۱۳۹۲ مربوط به قانون مجازات های اسلامی ( ماده 23) وجود دارد که در بند ث و ماده 11 این ائین نامه وجود دارد و قاضی حکم را به نیروی انتظامی ( معاونت راهنمایی و رانندگی) اعلام می کند. 


0

ماده ۳۱

منع از رانندگی و تصدی وسیله نقلیه موتوری مستلزم ابطال گواهینامه و ممنوعیت از درخواست مجدد است.


0

چنانچه تخلفی از سوی راننده وسیله نقلیه رخ بدهد با اعمال نمره منفی و همچنین ابطال گواهینامه با شخص خاطی برخورد می شود و در صورت ازدیاد تخلفات گواهینامه برای وی صادر نمی شود و از رانندگی منع می شود. 


0

با عرض سلام و احترام

 ابطال گواهی نامه فعلی و محرومیت مادام العمر از داشتن گواهینامه


0

نداشتن گواهینامه و باطل شدن ان


0

سلام

برای منع باید احراز بشه که راننده صلاحیت رانندگی با موتور یا وسیله نقلیه را نداره:

یا به واسطه عملکرد بدی که داشته یا به دلیل بیماری یا به دلایل محکمه پسند که در نهایت باغث ابطال گواهینامه اون شخص بشه


0

سلام نداشتن گواهینامه موتوری و ابطال کل گواهینامه


0
برای ارسال پاسخ شوید.