منابع دکتری رشته مدیریت استراتژیک را معرفی کنید

سلام. من قصد دارم برای دکتری رشته مدیریت استراتژیک اقدام کنم. لطفاً منابع کنکور را معرفی کنید و در صورتی که راهنمایی دیگری هم دارید بفرمایید. پیشاپیش ممنون.

دکتری دکتری مدیریت استراتژیک منابع کنکور دکتری

تئوریهای سازمان و مدیریت
الف) اصول و مبانی مدیریت، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت.
ب) تئوری سازمان: مدرن، نمادین تفسیری و پست مدرن، مؤلف: ماری جو هچ، ترجمه: دکتر داناییفرد، انتشارات افکار.
ج) جزوه کارشناسی ارشد دکتر رضائیان، دانشگاه امام صادق(ع)
د) جزوه کارشناسی دکتر باقری
هـ) تئوری سازمان: ریچارد ال دفت، ترجمه: دکتر اعرابی و پارساییان

سیاستهای بازرگانی (مدیریت استراتژیک)
الف) مدیریت راهبردی، پیرس و رابینسون، ترجمه: دکتر حسینی، انتشارات سمت.
ب) جزوه دکتر حسینی، دانشگاه شهید بهشتی.
ج) Strategic Management، Competitiveness & Globalization، Michael A  Hitt، R. Duame Ireland
د) Robert E. Hoskisson، Strategic Management، ALEX MILLER، McGraw – hill
ه) جزوات دکتر حاجی پور دانشگاه امام صادق(ع)

آمار و روش تحقیق
الف) آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول)، دکتر آذر و دکتر مؤمنی.
ب) آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد دوم)، دکتر آذر و دکتر مؤمنی.
ج) روش تحقیق در علوم رفتاری، دکتر سرمد، دکتر بازرگان و دکتر حجازی.
د) جزوه روش تحقیق آقای گنجعلی.
هـ) جزوه آمار دکتر آذر

رفتار سازمانی
الف) مبانی رفتار سازمانی، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت.
ب) انتظار عدالت و عدالت در سازمان، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت.
ج) مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت.
د) مدیریت تعارض و مذاکره، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت.
هـ) تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت.
و) مدیریت فشار روانی، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت.
ز) جزوه کارشناسی، دکتر رضائیان، دانشگاه امام صادق(ع) و شهید بهشتی.
ح) جزوه کارشناسی ارشد دکتر رضائیان، دانشگاه امام صادق(ع) و شهید بهشتی.

اقتصاد
  کتب اقتصاد خرد و اقتصاد کلان محسن نظری
الف) اقتصاد خرد، مؤلف: دکتر غلامحسین خورشیدی، انتشارات سنجش.
ب) اقتصاد مدیریت، بازارها و قیمتگذاری، تألیف: دکتر محمدرضا حمیدی زاده.
ج) اقتصاد مدیریت، تالیف: دومینیگ سالواتوره
د) جزوات استاد حمیدیزاده و خورشیدی که در دانشگاه بهشتی تدریس میکنند.

زبان عمومی و تخصصی مدیریت


1

این رشته رشته ی خوبی هست. شما می بایست برای ارتقای مهارت های دوره ها و کارگاه هایی را علاوه بر دروس دانشگاهی ٬ شرکت کنید تا بتوانید موقعیت شغلی خوبی داشته باشید


1

استراتژیک

 

منابع درس « مدیریت استراتژیک پیشرفته » برای آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) داخل - سال 1397؛ 
رشته های مدیریت بازرگانی و راهبردی ؛ آینده پژوهی


با در نظر گرفتن تغییرات ایجاد شده در مواد امتحانی آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) داخل ( رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی) و اضافه شدن درس تاثیر گذار مدیریت استراتژیک پیشرفته (با ضریب 4) به مواد امتحانی آزمون، منابع زیر برای موفقیت داوطلبان عزیز معرفی می شوند:

  1. تفکر و مدیریت استراتژیک؛ تئوری و عمل؛ تالیف دکتر اسدالله کردنائیچ؛ انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
  2. مدیریت استراتژیک فرد آر.دیوید ؛ ترجمه دکتر علی پارسائیان و دکتر سید محمد اعرابی؛ انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
  3. مدیریت استراتژیک پیشرفته : تالیف دکتر رضا رسولی و علی صالحی ؛ انتشارات دانشگاه پیام نور
  4. مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک : رویکردی جامع ؛ تالیف دکتر شهریار عزیزی و دکتر سید حمید خداداد حسینی؛ انتشارات اشراقی
  5. مبانی مدیریت استراتژیک ویلن و هانگر؛ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و دکتر حمیدرضا رضوانی؛انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
  6. مدیریت راهبردی عصرمدار؛ تالیف دکتر علی اصغر پورعزت ؛ انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
  7. برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک پیرس و رابینسون ؛ ترجمه دکتر سهراب خلیلی شورینی؛انتشارات یادواره کتاب
  8. مدیریت استراتژیک و سیاست کسب و کار هانگر و ویلن : ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و دکتر هاشم آقا زاده: جلد اول و دوم : انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
  9. جزوات و تست های قرار داده شده در سایت www.perech.com


0

رشته ی خوبی است موفق باشید.


0

سلام

سایت سازمان سنجش، وزارت علوم و همچنین موسسه ماهان هم اطلاعات بروز و کامل ارائه می کنند


0

سلام

رشته  زیاد هست سایت های سنجش وزارت علوم موسسات و غیره مخصوصا موسسات خصوصی غیره


0
برای ارسال پاسخ شوید.