ورود به سامانه


شماره پیگیری شما ( شماره دانشجویی، شماره موبایل ، ایمیل و ... نیست) ، در صورتی که شماره پیگیری خود را فراموش کرده اید آن را بازیابی کنید
نکات

جهت پیگیری وضعیت صدور کارت، وارد کردن «شماره پیگیری» همراه با «شماره ملی» الزامی است. در صورتی که شماره پیگیری خود را ندارید، از «بازیابی رمز عبور» استفاده نمایید.

هزینه پرداختی در موارد جعل یا فارغ التحصیل بودن فرد، عودت داده نخواهد شد.