نکات

به بخش ثبت نام «کارت دانشجویی بین‌المللی» خوش آمدید.

با توجه به اینکه سیستم بانکی کشور هزینه 280 هزارتومانی صدور کارت دانشجویی بین‌المللی شما را تقبل کرده است؛ در اسرع وقت نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنید.

لازم به توضیح است اطلاعات شما با سامانه ثبت احوال و دانشگاه ذی‌ربط کنترل می‌گردد؛ لذا در درج اطلاعات نهایت دقت نظر را داشته باشید.

اولویت صدور کارت، با افرادی است که مدارک خود را به صورت کامل بارگذاری نمایند.