Loading...
نکات

ثبت نام در سازمان بین‌المللی دانشگاهیان و استفاده از خدمات پایه آن، برای دانشجویان به صورت رایگان امکانپذیر است.

همچنین در صورت تمایل به دریافت کارت بین‌المللی دانشجویی و استفاده از تمامی خدمات سازمان، می‌توانید پس از ورود به سامانه، اقدام نمایید.