نظریه ریسمان چیست

گروه فیزیک

دنیا از ذرات بسیار کوچکی ساخته شده اند تاکنون کوچکترین ذره را اتم معرفی کرده اند اما در حال حاضر نظریه ریسمان این دنیا رامتحول خواهد کرد. 12 ماه پیش

دانلود

مریم خاکباز
البته چیزی که شما عنوان می کنید دقیق نیست. اول اینکه کوچکترین ذره اتم نیست و ذرات زیر اتمی بسیاری تا به حال کشف شده اند. بدون در نظر گرفتن حامل های نیرو در حال حاضر تنها الکترون ها و کوارک‌ها هستند که به عنوان ذرات بنیادی(سازنده ی ماده) شناخته می شوند.ضمنا برخلاف نشانه هایی که تایید ضمنی بر درستی نظریه ریسمان دارند مثل دوگانی پیمانه ای-گرانشی، که تا به حال به عنوان یک ابزار محاسباتی کارکرد بسیار موفقیت آمیز و چشمگیری داشته و با نتایج آزمایشگاهی و محاسبات قبلی در توافق هست، همچنان تایید قاطعی از صحت این نظریه؛ مثل دیده شدن ابرذرات یا ابعاد اضافی در آزمایشگاه یا به بیان دقیقتر شتاب‌دهنده ها دیده نشده. نظریه ریسمان یکی از ظریف ترین و هنرمندانه ترین نظریات ارائه شده در فیزیک هست. امیدوارم حداقل در طول حیاتمون شاهد اثبات یا در کمال تاسف رد این نظریه باشیم. فعلا که همه چیز در هاله ای از ابهام هست. 5 ماه پیش

رشته ها و جمعیت گروه فیزیک
Loading...