مهندسی مالی عبارت است از طراحی، توسعه و نوآوری در ابزار و سیتم های مالی و ارائه راهکارهای خلاق برای حل مشکلات و مسایل مالی و کاهش ریسک در جهت افزایش ارزش شرکتها. در واقع مهندسی مالی ترکیبی ار علوم: مدیریت مالی ریاضیات مالی، ریاضیات کاربردی، علوم کامپیوتر و فنآوری اطلاعات می باشد. تفاوت عمده رشته مهندسی مالی با رشته مدیریت مالی تاکید و تمرکز این رشته بر تحلیل های ریاضی است و فقدان این ابزار در رشته مدیریت مالی در کشور محسوس است. اهداف و چشم انداز ۱- استفاده از فنآوری محاسباتی و اطلاعاتی پیشرفته در بازارهای مالی و تحلیل سرمایه گذاری ۲- به کارگیری فنون مهندسی مالی در بانک های تجاری و سرمایه گذاری، موسسات کارگزاری، شرکت های بیمه و واحدهای خرانه داری ۳- تحلیل مالی موسسات صنعتی و بازرگانی ۴- استفاده از ابزارهای کاهش ریسک یا مذیریت ریسک نقش و توانایی فارغ التحصیلان » صنایع بانکداری خصوصا بانکداری بین المللی به عنوان کارشناس مهندسی مالی جهت تعیین و انتخاب پروژه های سرمایه گذاری و کاهش ریسک » در حوزه تحقیقات و مشاوره مالی » کارشناس قیمت گذاری در بورس اوراق بهادار » در سازمانها به منظور مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری ها » در شرکت های کارگزاری، سرمایه گذاری و بیمه » طراحی نرم افزارهای مالی و کنترل صحیح تجارتهای بین بانکی » کارشناس عقد قراردادها و طراحی ابزارهای مالی در موسسات مالی و بورس اوراق بهادار 1 سال پیش

رشته ها و جمعیت گروه مهندسی صنایع
Loading...